CORE TEAM

MEENA ANANTH NARAYAN

Co-Founder

RATAN VISHWANATH

Co-Founder

MOHAMMED FAZIL

Social Media Strategist

PRABAKARAN

Graphic Designer

AKALYA KARUNANIDHI

Social Media Strategist

ARRC

Social Media Marketing

RUN AMBASSADORS

DIVYA MISHRA

VASUNDHARA PRADEEP KUMAR

SOCIAL MEDIA INFLUENCERS

DIKSHA SHARMA

MANVI BHARGAVA

ARUN SREENIVASAN

PRIYANJALI MITTAL

SHAHIDH ABDUL 

AISHWARYA IYENGAR

DIPANWITA SHAYNA DAS

SANYA MENON

HARSHITHA RUDRESH 

PRAVALIKA REDDY

ISHA

NAMRATA

Want to work with our team?